BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

BẢNG GIÁ PHÍ RúT

SỐ TIN RúT PHÍ RúT TẠI CHÚNG TÔI PHÍ RT TẠI NGÂN HÀNG
1tr => 5tr
Phí 120k/lần (45 ngày không mất phí)
4% + 2,5%
5,1tr => 10tr
Phí 150k/lần (45 ngày không mất phí)
4% + 2,5%
11tr => 30tr
Phí 1.7% (45 ngày không mất phí)
4% + 2,5%
31tr => 50tr
Phí 1.7% (45 ngày không mất phí)
4% + 2,5%
51tr => 100tr
Phí 1.65% (45 ngày không mất phí)
4% + 2,5%
101tr => 300tr
Phí 1.65% (45 ngày không mất phí)
4% + 2,5%
301tr => 500tr
Phí 1.6% (45 ngày không mất phí)
4% + 2,5%
501tr => 1 tỷ
Phí 1.55% (45 ngày không mất phí)
4% + 2,5%

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

bảng giá phí đáo

Số tiền ĐáO

 Phí ĐO

1tr – 5tr Phí 150k/lần (45 ngày không lãi suất)
5,1tr – 10tr Phí 200k/lần (45 ngày không lãi suất)
11tr – 50tr Phí 1.8% (45 ngày không lãi suất)
50tr – 100tr Phí 1.7% (45 ngày không lãi suất)
101tr – 200tr Phí 1.7% (45 ngày không lãi suất)
201tr – 400tr Phí 1.7% (45 ngày không lãi suất)
401tr – 600tr Phí 1.7% (45 ngày không lãi suất)
601tr – 1tỷ Liên hệ để được báo giá